EC Directive 93/42/EEC

Wszystkie produkty firmy Orthocare spełniają najwyższe europejskie normy potwierdza to przyznany im Certyfikat EC Directive 93/42/EEC.

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych mają zapewnić, aby do obrotu i do używania były wprowadzane tylko te wyroby, które spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania UE.

Pobierz certyfikat EC Directive 93/42/EEC