Kołnierze ortopedyczne

kołnierz półsztywny
1140 1150 1160 1170 1180
1190